2% dane pre 1. JUDO CLUB Pezinok

Vážení priatelia 1. JUDO CLUBu Pezinok. Aj tento rok Vás láskavo žiadame o darovanie 2% z  daní.  Všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu vopred ďakujem. Aj tieto prostriedky, napomáhajú fungovať, skvalitňovať činnosť a napredovať 1. JUDO CLUBu Pezinok aj na vrcholovej úrovni.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od
toho, kto 2 percentá poukazuje. Iný postup existuje pre zamestnancov a iný
pre živnostníkov, či firmy a organizácie.

Fyzické osoby
1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad

Právnické osoby
1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad
Vyžiadajte si podrobné info

Postup krokov 2017

Vyhlasenie2016-2017_edit

Potvrdenie o zaplatení dane 2017