členovia

Členská základňa 1. JUDO Clubu Pezinok je v súčasnosti okolo 100 judistov a každý rok má stúpajúcu tendenciu aj napriek tomu, že za posledné dva roky sme nerobili žiadny organizovaný nábor. Počas fungovania klubu prešlo cez ruky trénerov pezinského juda vyše 2500 členov.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa vo veku od 6 rokov, môžete tak urobiť každý pondelok a stredu v čase od 16.30 hod. v judohale.