NÁBOR

V mesiacoch september, október a január, február prebieha nábor judistov do nášho klubu. Preto aby ste mohli začať s JUDOm je potrebné priniesť si so sebou na tréning tepláky tričko a prezuvky. Tréningy pre začiatočníkov sú v JUDO ARÉNE v Pezinku na ulici 1.mája 29/A, nasledovne:

Pondelok:
16.30 až 18.00 h..
Streda:
16.30 až 18.00 h.